Umlotha wo mtswiri

Regular price R 400.00

Uyageza ngawo uma uye walala wenza ucansi phambi kokuba ubambe imithi yakho ugeza ngawo. Uhlikihle izandla. Uyawupheka uhlanganise nesinyayi wenze imbiza uma ufuna ingane, uma uye walala nomuntu oseskhathini wenza imbiza ngawo uhlangene nesinyayi.