Ntolwane

Regular price R 600.00

Intolwane ungayifaki ngaphansi ekhekheni. Yilona phutha elenziwa ngabanye benu. Ibangela isidina. Yebo izosebenza ngokushesha ubemnandi kodwa indoda ngeke ihlale. Izokulala idlule. Intolwane uyidla nge porridge iyazenzela yodwa inciphise imomoza iqinise neqolo ngoba kunabanye obaba abathanda ucansi umuntu aqale achathe aphuze nembiza adle nenhloko aphuze nesobho yakhona, akubambe strong alibale ukuthi akakakhiphi nethole ngakini, uvuke uphethwe yiqolo ucobekile. Indoda engalobolanga inikezwa one round ntambama uphinde umzame ekuseni ngabo five nakhona usunganqaba ayikho nkinga alikho khekhe lamahala walibonaphi?