Mpenseli

Regular price R 500.00

Yibosso ke le ibamba ubabazi anganyakazi akhulume ngamalobolo. Lana kufakwe obheka Mina ngedwa, imchamo yemfene, othithibababa, osnama, ozwanamina ngendwa, ithakiwe
lento uyishuteka kumomoza one hour before niqale ukuganga kwenu, besewuyikhipha, umbamba ahlanye, indoda idliswa nge kuku