Mlibazi

Regular price R 400.00

Uyawuhlikihla ugcobe ebusweni uyokhohlisa isoka
lakho uma uwazi kuthi kudala ugudla uma ungafuni abone amaphutha wakho.

Ukha kancane ngozipho uhlikihle ezandleni uma uzoya bona umuntu wakho ikakhulu uma usazi ukuthi kunemikhuba oyenzayo ongafuni ukuthi  ibonakale iyamlibazisa loyo muntu akhohlwe ngamaphutha wakho. Nase court uyakwazi ukuthi uwusebenzise uma unecala.