Mgugudu

Regular price R 450.00

Uyawudla kancane ngo mdoko (porridge) uphinde ugeze ngawo ikhekhe lakho ukuze lingabi namanzi amaningi yebo phela abafundile bathi ikhekhe kufanele libe namanzi lubrication etc kodwa buza indoda yesintu izokutshela kahle kuthi ayilifuni ikhekhe eligcwele amanzi nawe sisi ugcina usiba namahloni sulokhe ucela itowel usula. Yinto enjani leyo?