Amathambo okuhlola aseZimbabwe

Regular price R 850.00

Amathambo okuhlola. Ase Zimbabwe. Ahamba ewu four . Aphelele nje. Axoxa indaba nje ewu four kanje. Ezim asivamisanga ukusebenzisa lawa awolwandle nawe mbuzi neyinyamazana, ngoba asiwazi, asinalo ulwandle, awukwazi ukwenza into engayona yakini ebingasatshenziswa yidlozi lakho ngoba uyayithanda, ngeke uwabone kuzoba mnyama ebusweni, Kuya ngawe nedlozi lakho ukuthi bathande siphi isihlahla. Ngaku left isihlahla soMbambangwe, ngaku right Lubande. Kuya ngedlozi lakho. Uyakwazi ukungeza phezu kwala indawo. uma unedlozi elibuya kuleyo ndawo nalo kuyadingeka ulenzele ulithengele lisebenze endumbeni eg. Umndau, Hossana, etc Uma unegazi or unedlozi elibuya kulezo ndawo, kudala uwafuna.