COMBO Isiwasho sokuvula inhlanhla. Khanyisa. Qaqa amafindo

Regular price R 500.00

Uvula inhlanhla, uvula isthunywa, ucela nemali, ucela umsebenzi, ucela konke okuhle. Uyafaka fresh milk kancane, R2 ngaphakathi besewumisa amakhandlela wakho uthandaze , besewufutha, ugeze 7 days.