Izilwane ezithutha izindaba

Posted by Mpumelelo Ncube on

Ntulo ( ghecko)
Lizard ( umpakwa)
Gundwane ( impuku)
ilulwane (bat)

Uzigade lezinto endlini. Zisetshenziswa ngabathakathi ukuthutha izindaba, ziyalalela nixoxa nihlela , ziyorepota. Ikakhulu igundwane liyinkinga kakhulu liyashesha lihlakaniphile very clever wena uzozitshela kuthi ayi yigundwane nje kanti yisilwane somthakathi. Uthi wenze into uthole kuthi kudala besazi debezwile kuthi nifuna ukuthenga imoto. Kungenzeki. Ndaaaaaaaaaaaaaaaaa